en
pl
home

Edukacja poprzez samodzielne pieczenie chleba

Katarzyna Mojzykiewicz, Stowarzyszenie Rzemieślników Piekarstwa RP podczas targów Smaki Regionów 2016.

Polskie produkty spożywcze zarejestrowane przez Unię Europejską

Dariusz Goszczyński, Zastępca Dyrektora Departamentu Rynków Rolnych, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi podczas targów Smaki Regionów 2016.

Cały przekrój smaków Polski

Wojciech Kozak, Przewodniczący Komisji ds Żywności ZWRP, zasiadający w kapitule konkursu o Złoty Medal targów Smaki Regionów.