en
pl
home

Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego objęła honorowy patronat nad targami Smaki Regionów, które odbęda się w dniach 23-26 września 2017 roku.

polska_izba_produktu_regionalnego_i_loka