en
pl

ZASADY WSTĘPU DLA SZKÓŁ / PRZEDSZKOLI – SMAKI REGIONÓW 2019

  • Wstęp dla grup zorganizowanych odbywa się w dniu 30 września 2019.
  • Udział w Wydarzeniu dla grup szkolnych jest bezpłatny.
  • Grupa szkolna może składać się łącznie z 15 do 25 uczestników z przedszkoli lub szkół podstawowych wraz z opiekunami.

Proces zgłoszenia grupy:

a. Warunkiem zgłoszenia uczestnictwa grupy szkolnej w Wydarzeniu jest dokonanie przez opiekuna grupy szkolnej zgłoszenia on-line poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.smaki-regionow.pl w zakładce „Grupy Szkolne” najpóźniej do dnia 13.09.2019 r. (piątek).

b. W formularzu zgłoszeniowym opiekun grupy szkolnej deklaruje liczbę uczestników wchodzących w skład zgłaszanej grupy szkolnej.

c. Zgłoszenie uczestnictwa grupy szkolnej jest potwierdzane przez pracownika Organizatora.

 

>>> GRUPY SZKOLNE - FORMULARZ ZGŁOSZENIA <<<

  • O zakwalifikowaniu na Wydarzenie decyduje kolejność zgłoszeń. Organizator zastrzega możliwość wcześniejszego zakończenia rejestracji w przypadku wykorzystania limitu miejsc na Wydarzenie.
  • Pracownik MTP skontaktuje się z opiekunami zgłoszonych grup szkolnych w celu zapisu uczestników na poszczególne zajęcia po zamknięciu zgłoszeń 16.09.2019 r. Program Wydarzenia przewiduje również atrakcje nie wymagające zapisów, o których mowa w zdaniu poprzednim.
  • Grupa szkolna może przedstawić Organizatorowi za pośrednictwem opiekuna grupy rezygnację z udziału w Wydarzeniu w terminie nie krótszym niż na 14 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia na zasadach określonych poniżej.
  • Organizator nie pokrywa kosztów podróży, przejazdów, pobytu i ewentualnych noclegów uczestników i opiekuna grupy szkolnej.


>>> Regulamin zgłoszenia grup szkolnych/ przedszkolnych na Smaki Regionów 2019 <<<

>>> Regulamin Zwiedzających <<<

 

Opiekun grup zorganizowanych:
Tomasz Waszak
tel. +48 539 190 074
mail: tomasz.waszak@grupamtp.pl